Regular Cannabis Seeds

Hazeman White Tiger (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Headband (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Fat Purple (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Gangster OG (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Mercedes Lady (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman White Grapes (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Triple XXX (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman P.O.W. (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Mystery Girl (15 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Mikado (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Madness (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Grape 13 (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman G-High (12 Reg) (LAST FEW)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06

Regular Cannabis Seeds

Hazeman Fugu Kush (12 Reg)

$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06
$73.48
 • GBP: £58.17
 • CAD: $100.03
 • AUD: $111.21
 • NZD: $120.47
 • EUR: €67.04
 • JPY: ¥10,920
 • INR: ₹6,121.06